loading content..

Illustrator

Illustration av
Hasselbladskamera

Information:

  • Kategori: Skoluppgift / Grafisk design och profilering

  • Datum: 2015-06-07

Uppgiftsbeskrivning: "Studenten väljer en av de givna bilderna. Beroende på vilken bild som studenten väljer anges det högsta möjliga betyget för den bilden i mapparnas namn. Studenten ska sedan efterlikna bilden med hjälp av objektgrafik. Studenten ska använda sig av layer, pen-tool, gradient mesh, clipping mask, compound path, opacity mask och groups för att uppnå sitt slutgiltiga resultat. Live-trace är inte tillåtet. Lagerstrukturen ska vara välorganiserad, genomtänkt och vardera lager ska ha tydliga och beskrivande namn som gör det lätt att hitta för vem som helst."

Av de givna bilderna valde jag att efterlikna en Hasselbladskamera då jag är intresserad av kameror. Jag valde att börja med kamerahuset och dess gulddetaljer då jag upplevde att det var lättare att organisera lagerstrukturen på det sättet. Arbetet handlade mest om att få till gradienterna på rätt sätt med hjälp av mesh-verktyget och organisera lagerstrukturen. Totalt tog uppgiften ungefär 160 timmar att färdigställa.