loading content..

Illustrator

Logotyp till
Team Reel Deal

Information:

  • Kategori: Eget projekt

  • Projektdeltagare: Rasmus Öberg, Antony Iancovschi

  • Kund: Team Reel Deal

  • Datum: 2017-05-15

Uppgiftsbeskrivning: "Skapa en logotyp för fiskelaget Team Reel Deal som kan användas på kläder och dekaler. Kunden har önskemål om att logotypen innehåller en gädda som hugger efter en fiskekrok."

Jag tilldelades denna uppgift av min goda vän Sebastian Lembke som är skaparen av fiskelaget Team Reel Deal. Jag tog kontakt med en annan god vän vid namn Antony Iancovschi som är en duktig illustratör för att få hjälp med att ta fram skisser till logotypen. Därefter påbörjades arbetet med att vektorisera hans skiss och plocka fram ett lämpligt typsnitt. För att få motivet att fungera mot svart bakgrund användes offset path för att skapa en ram runt texten.